مدیر عامل Salesforce: برای دنیای کاری کاملاً دیجیتالی آماده شوید


مدیر عامل Salesforce پیش بینی تغییرات عمده در نحوه فعالیت و رشد مشاغل در جهان پس از همه گیری همه گیر است.

مارک بنی اف در سخنرانی در افتتاحیه اولین کنفرانس مجازی Dreamforce در سانفرانسیسکو ، موفقیت سال گذشته را تحسین کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>