[ad_1]

مدیرعامل آمازون وب سرویس (AWS) گفت: استفاده از قدرت رایانش ابری و فناوری دیجیتال برای جلو ماندن در رقابت بیش از هر زمان دیگری در دوره همه گیر شدن اهمیت یافته است.

در هنگام افتتاح یادداشت اصلی AWS در کنفرانس دیجیتال Re: Invent 2020 ، اندی جاسی گفت که پذیرش فناوری برای کشف مجدد مداوم تجارت می تواند رمز موفقیت و شکست باشد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر