مدیر عامل AMD Lisa Su گزارش اصلی CES ، APU را برای Ryzen 5000 و Radeon RX 6700 ارائه می دهدAMD اعلام کرده است که مدیرعامل آن ، دکتر لیزا سو ، سال آینده در CES سخنرانی اصلی خواهد داشت.

این شرکت چیز زیادی نداد ، اما گفت که سخنرانی اصلی سو در 12 ژانویه بر چشم انداز AMD برای “آینده تحقیق ، آموزش ، کار ، سرگرمی و بازی ها ، از جمله نمونه کارهایی از محاسبات با عملکرد بالا است. و راه حل های گرافیکی. “
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>