باشگاه خبرنگاران جوان: “برای سینمای فرانسه افسوس میخورم که هیچ پولی ندارد و برای سینمای امریکا تاسف میخورم که هیچ ایدهای ندارد. ” همین گزاره ژان لوک گدار میتواند بهترین پاراگراف به جهت تعریف فیلم قهرمان آخرین ساخته اصغر فرهادی باشد. اتفاقی که در پهلوان برای “امیر جدیدی” افتاده (من پیش از این هم در تنگه ابوغریب بازیش را ستوده بودم) و آن هم در فیلمی از فرهادی که برخلاف دیگر فیلم های اوکه همه ی بازی ها خوبند، بعضا از بازی ها بد میباشد و حتی خیلی بد. مدیران زندان هم طرفدار کارهای خیرند. رحیم به نظامی که همین زندان را اداره میکند بدن داده. اصغر فرهادی پیش از این نیز، در سالهای 2011 و 2016، به ترتیب به جهت فیلم جدایی نایاب از سیمین و فیلم فروشنده، موفق اسکار بهترین فیلم بینالملل شده بود. طبق معمول هیچ شخصیت اضافی نداریم و حتی شخصیت و بازی همسر دلیر داستان، خیلی خوب می باشد .البته که ثابت شده فرهادی معلم سوق‌دهی بازیگران است. از آن فیلم به بعد، اصغر فرهادی از سینما بدور میشود و به قدری محتوا برایش اهمیت میشود که سایر عناصر را کنار میگذارد. در واقع باطن مایه فیلم پس از ایجاد آن بنفسه در ساختار فیلم به وجود میآید و در دل فُرم فیلم نمود پیدا میکند. در فعالیتهای فیلم پهلوان اصغر فرهادی داستان فرهنگی فعال است. البته واقعیت همین هست که نباید از یک فیلمساز، نقاش، نویسنده و … مؤسسه در همین قرارداد هیچگونه حقوق دنیوی برای خود قائل نیست. حقوق و مالکیت معنوی و اخلاقی آثار هنری نیز شامل امتیازات و حقوق و دستمزد غیرمالی پدیدآورنده هست و به شخصیت هنرمند لینک خورده و برای حمایت اوست. کارنامه از همین کالا حمایت معنوی میکند، چون رابط حقوقی میان استاد و هنرجو است. در صورتی که مدرس رغبت داشته باشد از اثری که هنرجو خوی کرده استعمال کند، موظف میباشد که مؤسسه را باخبر کند و باید در قالب قرارداد فیمابین، خارج از زمینه آموزش بسته شود. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد اکثر در آیتم اصغر فرهادی قهرمان ژوله لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر