مایکروسافت می تواند سیستم پیش سفارش Xbox Series X “دنیای قدیمی” را جایگزین کند – اما با چه چیزی؟


پیش سفارش های Xbox Series X در 22 سپتامبر در عرض چند دقیقه به فروش رسید و بسیاری از طرفداران Xbox اصرار داشتند که روز جدید Xbox Series X یا Xbox Series S را قبل از پایان دوباره سهام ذخیره کنند – و این راز نیست که خرید نسل بعدی Xbox دشوار است.

مایکروسافت از مسائل مربوط به پیش سفارش و سهام Xbox Series X کاملاً آگاه است ، حتی از کمبود سهام عذرخواهی می کند و می گوید این کمبود احتمالاً تا آوریل 2021 ادامه خواهد داشت. اما علاوه بر این ، به نظر می رسد که این شرکت نیز ممکن است در حال فعالیت باشد. داخلی برای تکان دادن تکرار فعلی سیستم پیش سفارش Xbox خود.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>