مایکروسافت ممکن است به تازگی جزئیات بیشتری درباره سرویس CloudPC خود فاش کرده باشدبه لطف یک سند پشتیبانی اخیراً منتشر شده ، جزئیات بیشتری در مورد سرویس مرموز مایکروسافت CloudPC فاش شده است. این سند تأیید بیشتر در دست کار بودن سرویس را ارائه می دهد ، اگرچه جزئیات کمی در مورد نحوه عملکرد آن باقی مانده است.

این سند اولین باری است که مایکروسافت به طور عمومی به سرویس CloudPC مراجعه می کند ، که قبلا فقط از طریق درزهای غیر رسمی ذکر شده بود. با این حال ، اطلاعات زیادی در مورد CloudPC وجود ندارد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>