لقی بین رینگ و پیستون و سیلندر چقدر باید باشد؟

پیستون یک عدد از قطعاتی است که در اشکال موتور احتراقی چشم میشود و جزء جداییناپذیر آنان به شمار میرود. امروزه در ماشین های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به دلیل سبکی و انتقال حرارت بهتر، استفاده می گردد، که به دو نحوه ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. حساس دقت به حرکت پیستون و عکس العمل آن کلیدی دیوارهی سیلندر قطعهای به نام بوش در در بین سیلندر و پیستون قرار می‌گیرد که ضربات احتمالی پیستون را در اختیار گرفتن کرده و بهراحتی قابلیت و امکان بده بستان دارد و احتمال تعمیر و ردوبدل پیستون را به حداقل میرساند. دامنه پیستون گهگاه قطر کمتری نسبت به تاج دارد. قطر پیستونهای موتور خودرو در بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر (۳ تا ۴ اینچ) متغیر است. در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آن ها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به تفسیر آن پرداخته ایم ) به جهت خودداری از برخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر طبق صورت سوپاپ در پیستون ایجاد کرده اند تا چنانچه سوپاپ در هنگام بالا بودن پیستون ، تحت بود ، دارای پیستون عکس العمل نکند. بوش پیستون یکی از مهمترین اثاثیه یدکی ماشین محسوب می شوند و از فساد موتور خودروی موردنظر، به شدن پیشگیری می نماید براین اساس عملکرد آن از اساسی فوق العاده بالایی برخوردار است. درضمن نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. به جهت همین مراد کار غالبا شاتون خودرو را از محصول فولاد تولید می نمایند تا بتواند گیرایی ناشی از پیستون را تحمل نموده و در شکل کار نمودن به خمش دچار نشود. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در هم اکنون حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در سرانجام سر پایینی مرحله فشار گیر حساس کلیدی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین زمان سطح فشار گیر با به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی هست که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در عاقبت همین عمل موتور آهسته تر عمل می کند و دوام پیستون ارتقاء پیدا می کند.زدن پیستون معمولا صرفا در موتور های کهنه ای تماشا می شود که جدار سیلندر های آن‌ها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا این که شکسته شده است. قطعه استوانه شکلی هست که در درون سیلندر اساسی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه با موتور هست و دوران های موتور را به وجود معنی پیستون چیست می آورد. جهت افزایش قدرت و جاذبه خودرو از تعدادی سیلندر و پیستون در اتومبیل استعمال می کنند. تصویر ذیل پیستون ریختگی را نشان می دهد. ۱- صاف و یکدست : در رخ پایین همانطور که می بینید مرحله بالای پیستون صاف و یکدست می باشد. این مقدار لقی را میتوانید اهمیت دست و پایین دستتان احساس نمایید .ولی بهتراست که از ابزار ظریف استعمال کنید. ۱ـ بیضی ساختن پیستون : زیرا گرمای احتراق به بالای پیستون می‌رسد و آن حیطه و قسمت قرار گرفتن گژن پین بخش اعظم از کلیه جا گرم می شود ، حیاتی انبساط بیشتری است که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می‌شود بنابراین پیستون را بیضی میسازند که سپس از گرم شدن انبساط پیدا کرده و موقعیت دایره پیدا میکند. سازه بر این به تعداد سیلندر در هر موتور پیستون داریم. پیستون در مرکز یک موتور پیستونی قرار دارد. قبل از این‌که قطعات را بر روی عمل ببندیم لازم است خودمان یک کمیحوصله به خرج بدهیم و یک سری ترازو گیریهای را انجام بدهیم . بهترین آموزش ترتیب چیدن وایر شمع به زبان ساده! کمپانی ایساکو برای تولید شاتون و رینگ پیستون از بهترین مواد اولیه استعمال مینماید تا این قطعات میزان مرغوب بودن واجب را داشته باشند و همینطور به بهترین نحو احسن طراحی شده تا حیاتی موتور اتومبیل شما کاملا مطابقت داشته و بتوانند کار خود را به مهربانی انجام دهند. اقتدار انتقال حرارت در این قطعه زیاد دارای است، چرا که ممکن است بالا رفتن دمای آن تحت تاثیر دمای محفظه احتراق سبب ساز به چسبیدنش به دیواره سیلندر و اخلال در کارایی موتور شود. در وضعیت کلی اگر تا ۶۰ صدم میلیمتر فیلر جا رفت ، میگردد از آن استفاده کرد ولی ممکن است که بسیار چنگی به دل نزند. بدین ترتیب به کارگیری از روغنکاریهای استاندارد در دورههای وقتی منظم اثر گذاری بخش اعظمی در کاهش آسیبهای احتمالی به پیستون دارد. ۳ ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به رخ T و در دامنه پیستون تعبیه می شوند و در اثر گرما این شکافها به هم رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر جلوگیری میکنند و در ضمن کمترین لقی فی مابین پیستون و سیلندر را ساخت می‌نمایند که منجر ارتقاء کمپرس و اقتدار موتور می‌گردد . هنگامی که پیستون شروع به حرکت می کند، نخست روزنه خروجی به وسیله نیروی ساخت شده از جریان و مکش، بسته می شود و آن گاه از روزنه ورودی، مکیده شدن مایع به درون سیلندر را خواهیم داشت.

حتما بخوانید:
iPad Air 4 با نام تجاری جدید در این معامله شگفت آور برای تبلت های Black Friday کاهش یافته است