در ساختار همین دستگاه ها به خواسته سهولت دسترسی به قطعات و متعلقات سیستم در زمان انجام پروسه خدمت و تعمیرات، از روزنه های مخصوصی مهم تیتر روزنه مشاهده به کار گیری می گردد. گونه پره اثبات یار یا این که فارغ از دمپرهای چهارگوش موازی و متقابل می باشند، چون دسترسی به این دمپرها از شیار کادر قابلیت و امکان پذیر است. این خصوصیت بهویژه به جهت نصب هتلها و بقیه کاربردهایی که آلودگی متقابل میتواند مشکل ساخت کند، مهم است. هم قابل ایجاد است. همین جور از سیستم های تهویه مطبوع به رخ مستطیل طراحی شده و برای ساخت و توزیع برودت و حرارت در فضاها و مکان های گوناگون مانند هتل ها، مراکز درمانی، تجاری و واحدهای ساختمانی و مسکونی، در طیف گران قدر و گسترده ای آیتم استفاده واقع می شوند. از روزنه سقفی تایلی حیاتی دریچه گرد پررنگ نیز به جهت سیستم رفتِ هوا(دمِش) و هم سیستم برگشتِ هوا(مکِش) بکارگیری می شود. همین مدل از دریچه های موسسه فنی تهویه نو نیز همانند بقیه نوع های دریچه دیگر اهمیت به کار گیری از پیچ های مداد کارگزاری می گردند . با تنظیم پره های روزنه هوا، به راحتی می قدرت از هوای خنک و مطبوع ساخت شده به وسیله دستگاه غایت بهره و استعمال را برد. به استدلال ساختار خاصی که پره های همین دریچه سقفی گرد دارد، صدای دوچندان مقداری را در حین انجام تهویه ایجاد می کند. هر واحد تهویه مطبوع را می توان یک سیستم مستقل، مجهز به مبدل حرارتی، فیلتر، فن، تشت آب متراکم و در شکل تمایل، یک کنترلر در نظر گرفت. چون می قدرت قاب را به شکل جداگانه بر بر روی محل مورد لحاظ کارگزاری کرد بدون اینکه محل رخنه شدگی آن در دید انظار باشد. از کاربرد های همین جور می قدرت به استفاده در فضا هایی که طول پرتاب بلند اهمیت تغییر زاویه 30 سکو در دریچه مورد نیاز می باشد از گزاره فضاهایی که ارتفاع پرتاب گزینه نیاز نصف طول سقف باشد اشاره نمود. اضطراری به ذکر است چنانچه شبکه سازی کولر شما به شکلی باشد که کانال ها به رخ افقی در سقف اجرا شده باشند و دهانه انشعاب از سقف کاذب خارج شده باشد ، از دریچه های سقفی چهارگوش استفاده می شود. واجب به ذکر هست که کارگزاری و پیاده سازی حرفه کوئل سقفی در سقف سازه (عموما سقف کاذب) صورت می گیرد. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی استفاده از دریچه کولر ابی سقفی ، شما احتمال دارد می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر