بازیکنی که در ارتفاع روز و دارای رای گیری از بازی بیرون می شود می تواند از کارت حرکت آخر استعمال کند تا اصلی تعیین تصادفی یک عدد از شش کارت، وضعیتی را برای خودش یا بازی گزینش و چنانچه مجبور به شکاف بازی بود، او حق دارااست 20 ثانیه فارغ از اشاره به نقشش حرف اخیر را بگوید. اصلی مرگ پدرخوانده، او جای رییس را می گیرد. هر شب تصمیم می گیرد مافیا چه کسی را بکشد. به این معنی که شب تعیین می نماید که از چه کسی محافطت کند. مافیایی میباشد که هیچ ابیلیتی در فاز شب ندارد و بایستی به مافیاها در فاز روز کمک نماید تا شهروندان را بیرون کنند. آنگاه راوی به مجموعه مافیایی فرمان می دهند که چشمانشان را باز نمایند و در شب معمولا می توانند یک نفر از شهروندان را حساس شلیک تفنگ بکشند. بازیکن در اکنون شکاف بازی حیاتی داشتن این کارت می تواند، یک بازیکن را در مسیر سبز روز بعدی قرار دهد که زیر هر اتهامی در رای گیری قرار نگیرد. بازیکن در اکنون رخنه بازی دارای داشتن این کارت، در هر نقش یا این که طرفی که باشد، باید یک لاف دارای ارتباط به بازی به دیگر بازیکن ها بگوید و گرداننده دروغ بودن مسئله را تایید می نماید. این نقش در تمام بازی های مافیا وجود دارد. البته که وجود کل این نقش ها بسیار فعالیت را پیچیده و کنترل را مشقت بار می کند. علاوه بر نقش هایی که به تفصیل در ذیل تفسیر داده می شود، اکثری نقش های دیگر نیز به بازی بیش تر شده اند. او دو شب در طول بازی می تواند بر بر روی یک عدد از اعضای شهروندان کلمه و واژه ای را افسون کند. در صورتیکه بازی دکتر لکتر نداشته باشد، توسط حرفه ای نیز کشته نمی شود. دکتر لکتر در ارتفاع بازی فقط یک توشه می تواند خودش را نجات دهد. گرداننده از کارآگاه می خواهد، استعلام یک نفری را که به آن تردید دارااست نشان دهد. و آن گاه از آن کارآگاه بیدار می شود و از آن پرسیده می شود که قصد پی بردن به هویت چه کسی را دارد. پزشک در هر شب می تواند یک نفر را نجات دهد. پدرخوانده (رییس مافیا)، پزشک لکتر، مصاحبه کننده، معشوقه، افسونگر، ناتاشا، تروریست، قاتل فن ای، آمپول زن، شاه کش و مافیای ساده دارای شهرت ترین نقش های گونه مافیا هستند. همین چهار نقش عبارتند: از کارآگاه، پزشک، تک تیرانداز و خبرنگار. نقش خبرنگار در گروه شهروند همین می باشد که آن گاه از شب گفتمان می تواند استعلام هر شخصی را از راوی بگیرد که در صورتی که همین فرد به مجموعه مافیا پیوسته باشد راوی آن را تایید میکند. عملکرد 1 : چنانچه در روز اولیه بازی در جريان رأی گيری بازی رأی خروج از بازی را بياورد ، تبديل به شهروند معمولی ميشود و به جريان بازی برميگردد و بازی را حساس نقش شهروند ساده ادامه ميدهد. در همین صحنه دقیقا همان پیچیدگی ساختاری در در بین تعیین های شخصیت نسخه نخستین را می بینیم. بی تردید اساسی وجود فرمهای گوناگون مانند One Night Ultimate Werewolf (مناسبتر برای مجموعه های کوچکترکه خواستار بازی های سریعتر هستند)، Ultimate Werewolf Inquisition (هیچ حذفی نداشته و شهرهای مختلف قدرتهای متفاوتی دارند) و Ultimate Werewolf Legacy (بازی طولانی تری که بازی های پیشین بر دور تازه تاثیرگذار خواهند بود)، این بازی از محبوبترین های همین ژانر محسوب می شود. شهروندان بتوانند تمامی افراد تیم مافیا را نابود نمایند : که در این رخ شهروندان برنده این به دور از بازی هستند. فرد تعیین شده اگر استعلامش در آن شب به وسیله کاراگاه گرفته شود و جزو شهروندان باشد ، استعلامش مثبت می شود و به اصطلاح زیر آب او زده میشود. همانطور که گفتیم این تیتر یک بازی علمی و روانشناسی بوده و هدفی جز سرگرمی پشت آن مخفی بوده است، دیمیتری تلاش کرده در قالب یک بازی تدریس های متفاوتی را به شاگردانش بدهد و سر فصل هایی نظیر تحلیل خوی متقابل، سیگنالهای کلامی، خوی های عصبی و استرس زا، مهارت های ارتباط اجتماعی،استدلال و لهجه بدن را در همین بازی به لطف تدریس داده است. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، چنانچه پزشک معالج در تقریب خویش پیروز کار نماید و بازیکن درست را نجات دهد، آن بازیکن به بازی بازخواهد گشت. همانطور که قبلا هم گفتیم، اگر پزشک معالج بازی شهروند صدق را نجات دهد، شلیک مافیا بر او تاثیر نخواهد گذاشت و همین شهروند درون بازی خواهد ماند. نجات دادن پزشک بر بر روی فردی که اصلی آن گفتمان شده هست تأثیری ندارد. بنابراین پزشک درصورتیکه صحیح تشخیص بده که چه کسی ترور شده، اون شخص حذف نمیشه و توطئهی ترور مافیا خنثی میشه. اگر تعداد آرای اشخاص درون دفاعیه متساوی باشد، به قید قرعه یک نفر از بازی حذف خواهد شد. البته در صورتی که مذاکره پیروزی آمیز باشد شخص مورد گفتمان از فردا شب حساس تیم مافیا بیدار می شود و نیز تیمیهایش را میشناسد. مافیای مذاکرهکننده در ارتفاع بازی در صورتی که یک عدد از یارهایش از بازی خارج شده باشد می تواند یک توشه به شهروند پیشنهاد بدهد که به تیم مافیا بپیوندد. در صورتی که تروریست در سطح نظرسنجی رای اکثریت را به دست آوردن نماید البته از این سطح جان سالم به در برد، باز نیز می تواند همانجا کارش را ادامه دهد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت بازی مافیا جوکر.

ایندکسر