[ad_1]

واحد رایانش ابری AWS آمازون ساعتها متوقف شد و روز چهارشنبه بسیاری از سایتها و سرویس ها را تحت تأثیر قرار داد.

همانطور که گزارش شده است روی لبه، سخنگوی آمازون در یک ایمیل توضیح داد که فقط یکی از 23 منطقه جغرافیایی آن AWS (ایالات متحده-شرق -1) در آن زمان با مشکل روبرو شده است. با این حال ، زمان خرابی به اندازه کافی قابل توجه بود تا تعدادی دیگر از سایت ها و خدمات آنلاین را که به بازوی رایانش ابری شرکت متکی هستند از بین ببرد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر