فیل اسپنسر می گوید Xbox می تواند “در مدت یک سال” یک برنامه در تلویزیون هوشمند شما باشدXbox می تواند در آینده ای نزدیک به برنامه ای در تلویزیون هوشمند شما تبدیل شود و به شما امکان می دهد بازی ها را به روشی مشابه Netflix پخش کنید.

فیل اسپنسر به The Verge گفت برنامه Xbox Smart TV می تواند “ظرف 12 ماه” به واقعیت تبدیل شود ، این بدان معناست که برای انجام بهترین بازی های Xbox به یک کنسول خانگی مانند Xbox Series X نیازی نخواهید داشت.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>