فروش ویژه انواع دمپر هواکش

بالانس دمپر: این دمپر جهت دوری از برگشت هوا به داخل شبکه به کار برده می شود. دمپرها به دو گونه دمپر گرد و دمپر چهارگوش گزینه به کار گیری قرار می گیرد. 2 – موتوردمپرتدریجی: این مدل از موتورها که معمولا در سیستمهای هوشمند مورداستفاده قرار میگیرند میتوانند حجم هوای جابجا شده را در یک مسیر کنترلشده قرار دهند و این فعالیت به این معنی که تغییرات زوایای دمپر حساس کمک گرفتن از یک پتانسیومتر انجام میگیرد. پس در سرانجام دریچه ی هوای دمپر یخچال باز میشود. میزان هوای سردی که به یخچال وارد میشود، توسط همین دریچه کنترل میشود. بالاتر گفتیم که دمپر یخچال، سرما را از یخچال فریزر به سردخانه منتقل میکند، حالا در صورتی که بدانیم که دمپر یخچال چگونه فعالیت مینماید ، در زمان خرابی آن، خوبتر میتونیم آن قطعه را عیب یابی و تعمیر کنیم. هنگامی که دمای باطن یخچال فریزر از دممایی که شما به جهت آن انتخاب کرده اید، فراتر باشد، پیروزی مهم سردخانه به دمپر یخچال فریزر امر می دهد که فعالیت خویش را آغاز کند و سرمای باطن سردخانه را به سردخانه منتقل کند. در صورتی که دمپر خراب شود، امر موفقیت سردخانه مبنی بر افزایش دمای سردخانه به دمپر منتقل نشده و در نتیجۀ وارد نشدن هوای خنک به اواپراتور، هوای داخل یخچال گرم می شود. کارایی آن به‌این ترتیب می باشد که هنگام روشن بودن هواکش پره های آن اهمیت فشارهوای هواکش به صورت خودکار عمل نموده مسیر خروج هوا را گشوده می کند و زیرا پره های دمپر اهمیت امداد اهرم به هم متصل هستند به محض خاموش شدن هواکش و افت فشار هوای مکنده همین پره ها هم هم‌زمان دمپر را به وضعیت مسدود درمی آورندکه از بیرون به داخل داکت هوا وارد نشود. دمپر های آیتم به کار گیری در تهویه ساختمان ها عموما نقش سوپاپ یکطرفه را نیز ایفا می کنند و در رخ وجود جریان هوا در جهت مخالف از ورود هوا خودداری می کنند. 4. ولی چنانچه بازدید کردید که بخش یخچال فریزر نیز گرم است و سرمایی وجود ندارد که دمچر آن را به فریزر منتقل کند به احتمال خیلی ایراد از کمپرسور فریزر میباشد. دمپرهای ضد حریق: تجهیزاتی میباشند که برای کنترل آتش بکار می­روند که در سیستم های گرمایشی، ونت ها و تهویه هوا به منظور جلوگیری از گسترش آتش گزینه به کار گیری قرار می گیرند. دمپر های کانالی عموما کلیدی برق فعالیت مینمایند و در سیستم تهویه مطبوع خانگی آیتم استعمال قرار میگیرند. • در محدود شتاب 2-10 m/s و 1000 و 50 پاسکال فشار به کارگیری می شود. ضخامت همین دمپر گرد به جهت استفاده در مسیرِ دودکش ها باید از حدمعمول اکثر باشد تا در برابرِ حرارت و گرما مقاومت اضطراری را دارا باشد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت دمپر یخچال.

حتما بخوانید:
با این معاملات آخرین لحظه دوشنبه سایبر ، 500 دلار در تلویزیون های Vizio OLED صرفه جویی کنید