فروشگاه بازی های رایگان Epic Games: هدایایی که این هفته فاش شده استآیا این هفته آماده بازی های رایگان فروشگاه Epic Games Store هستید؟ همانطور که جهان تحت تأثیر Covid-19 است ، هرگز زمان بهتری برای ماندن در خانه و بازی نبوده است. خواه در یک ماجراجویی حماسی با یک بازیکن باشید و یا با دوستان خود به صورت آنلاین تیم شوید ، بازیهای ویدیویی در حال حاضر در این اوقات بی سابقه همه چیزهایی هستیم که لازم داریم. از Epic خوب است که هر هفته بازی های رایگان بدهید.

Epic این هفته MudRunner را ارائه می دهد که تا 3 دسامبر در دسترس است. وقتی در صندلی راننده وسایل نقلیه شگفت انگیز آفرود می نشینید و به مناظر سیبری می روید ، از نهایت تجربه خارج از جاده لذت ببرید.


منبع: subtitle-news.ir