عکس های فاش شده از هواپیماهای بدون سرنشین DJI FPV نشان دهنده راه اندازی آینده برای یک پرواز سریع جدید است


بر اساس برخی از عکس های جدید فاش شده ، یک پهپاد جدید DJI FPV (First Person View) می تواند قبل از پایان سال اولین حضور خود را در یک غافلگیری انجام دهد.

تصاویر از منبع DJI معمولاً قابل اعتماد OsitaLV در توییتر آنها برخی بسته بندی ها با یک “DJI FPV Combo” در جلو ، همراه با یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناخته با فاکتور فرم کاملا جدیدی برای DJI که در کنار عینک های موجود FPV شرکت نشسته است ، نشان داده شده است.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>