لیپوساکشن چطور انجام می شود؟ تصمیمگیری دربارهی انجام هر گونه عمل جراحی زیبایی از جمله لیپوساکشن مضاعف فردی است. همین ترفند جهت به دست آوردن کانتورهای مناسب فک و صورت، تکنیکی بسیار اثرگذار و 100 در صد بی خطر می باشد. در همین صورت، پیکرتراشی شکل فرآیندی میباشد که به شما یاری می کند. کارایی تکنیک جدید لیپوساکشن به رخ حذف چربی های نامطلوب از گردن و رخ می باشد. بنابراین، زمانی که شما خط فکی و خطوط گردن تیزی داشته باشید به طور خودکار سرحال خیس و برنا خیس به حیث می لیپوساکشن یا لیپولیز روشی برای کشیدن چربی شکم رسید. شما ممکن است شخص چاقی نباشید ولی چاقی شکل شما سبب ساز می شود که فرد چاقی به نظر برسید. چاقی شکل مشکلی میباشد که بیشتر مردمان به آن مبتلا هستند. لیپوساکشن روش کاهش وزن وجود ندارد و به منظور درمان چاقی آیتم به کار گیری قرار نمی گیرد. یک عدد از جراحی های که به منظور رهایی از چربی ها در برخی از نقاط تن گزینه به کار گیری قرار می گیرد، جراحی لیپوساکشن می باشد. یک کانول اریک در باطن برش ها قرار داده می شود به طوری که سلول های چربی نامطلوب را بتوان از محل گزینه لحاظ خارج کرد. همین برش ها پس از خارج کشیدن مقدار مطلوبی از چربی، اهمیت امداد بخیه بسته می شوند. جراح یک یا چندین برش ریز را بسته به منطقهی هدف تولید میکند. در صورتی که هدف شما تصحیح خطوط گردن و خطوط فکی است بایستی به سراغ همین روش بروید. حساس ترین هدف از انجام لیپوساکشن زیبایی است. انجام هم‌زمان لیفت و لیپوساکشن با اعتنا به میزان مرغوب بودن و نوع پوست مریض و اثرات مورد انتظار آن به وسیله دکتر معالج سفارش میگردد. انچام این فرآیند به حداقل مدت زمانه استراحت نیاز دارد و یا این که حتی هیچ مدت زمان استراحتی برای آن حتمی نیست.

ایندکسر