شایعات Halo Infinite Battle Royale از بین نخواهد رفت زیرا 343 صنعت به نشت جدیدی دست یافته انداخبار جدید Halo Infinite از تأخیر غافلگیرانه در ماه آگوست ضعیف است ، به این معنی که شایعات در مورد حالت نبرد برای بازی سلطنتی شروع به ظهور می کنند.

یک پست Reddit در ماه اکتبر پیشنهاد می کرد که در حالت Halo Infinite Battle Royale در حال اجرا است و پیشنهاد می کند که حالت بازی رایگان باشد و روی Zeta Halo تنظیم شود. کاربر Reddit ادامه می دهد که “343 برخلاف آنچه در گذشته وجود داشت ، مایل به ساخت این BR بود و برخی از برنامه های BIG و منظور من BIG وجود دارد.”
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>