[ad_1]

داده ها هرگز از اهمیت بیشتری برای تجارت برخوردار نبوده اند. این ارزشمندترین شکل ارز مدرن است. جهانی با پشتیبانی اطلاعات هوشمند ، شهرهای متصل را مدیریت می کند ، تصمیمات تجاری را در زمان واقعی تحت تأثیر قرار می دهد و هرگونه تعامل با مشتری را به صورت شخصی و سفارشی انجام می دهد.

با این وجود ، در میان این سیل داده ها ، اکثر سازمان ها یا از حجم گسترده ای از داده های موجود در دسترس خود آگاه نیستند ، یا از نحوه دخالت در همه این موارد مطمئن نیستند ، یا فاقد استراتژی برای تصمیم گیری جامع از این قسمت هستند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر