طبع همین سویق گرم بوده و به جهت سردی معده تجویز میشود. درمانگران طب سنتی بر این یقین میباشند که ریشه ی همگی ی امراض در بدن از سرد شدن طبع نشأت می گیرد. سویق ذکر شده یک ماده اهمیت در تهیه و تنظیم نان، کیک، کلوچه و .. است. در غایت می بایست هر دو ماده را باهم مخلوط نماییم تا سویق جو بدست آید. رپرتاژآگهی- سویق یکی از خوراکیهای اثرگذار در طب سنتی است، این ماده مغذی از تفت دادن آرد دانههایی مانند برنج، گندم، جو، عدس و ماش تنظیم میشود. در صورت استعمال ناشتا سبب ساز نفخ میشود. ابو سفیان که گمان مى کرد همین یورش، مرتبه او را بالا برده و بخشى از حالت از دست رفته قریش را بازخواهد گرداند؛ فرارش سبب ساز ننگ و خوارى او شد. ابوسفیان و همراهانش از خوف مسلمانان به شتاب رویه مى پیمودند و براى همین که سبک توشه شوند و بهتر بتوانند خط مش بپیمایند، بار و آذوقه راه و روش خود را که عبارت از «سویق» (یعنى آرد) بود و در کیسه هایى همپا خود آورده بودند روى زمین مى ریختند و مى رفتند که تعداد زیادى از آن ها قسمت مسلمانان گردید و به این مناسبت آن غزوه را «سویق» اسم نهادند. صویقها فراوان مناسب و در دسترس هستند و در عین اکنون خاصیت درمانی فوقالعادهای دارند. اشکال متعدد سویق چه خواصی دارند؟ سویق کلیدی پودر چه فرقی دارد؟ هر قسمت از موردها گفته شده که از دانه قطع شود، به شکل پودر در میآید. محققان و پژوهشگران طب سنتی سفارش می‌کنند که افراد به جهت تقویت عمومی بدن می بایست سویق را به مدت ۴۰ روز مصرف کنند، البته پس از سه روز اثر ها آن مانند ارتقاء انرژی و قدرت بدنی خصوصاً در شانهها قابل بازدید است. اندک خوری و قلیل نوشی نیز باعث تقویت بدن و هم لازمه غلبه بر نفس انسان می باشد. به جهت تهیه سویق سنجد هسته سنجد را از گوشت آن انقطاع کرده و بعد هسته را آسیاب کرده و جداگانه تفت داده و سویق و شیر الک می کنند. زنان شیرده میتوانند از اشکال سویقها به کارگیری کنند زیرا مصرف سویق در این تیم از افراد باعث ازدیاد شیر میشود. در ادامه در آکادمی علم سیب و عسل در آیتم این که سویق چیست و خاصیت آن کلام خوا هیم کرد… در همین نوشته از مجله الی کارایی داریم در آیتم انواع سویق و خاصیت آن را سخن کنیم.بطور خلاصه درباره اثربخش بودن سویق برخی از اطبا همهی بیماریها را کلیدی سویق معالجه میکنند. ابوسفیان بدون چاره شد در خانه درود بن مشکم – یکى دیگر از سران یهود مزبور – برود و او در را به رشد گشوده کرده و از وى پذیرایى به عمل آورد و اطلاعاتى نیز از احوال مسلمانان در اختیار او گذارد.

ایندکسر