سری دروازه های Zyxel UTM و VPN تحت تأثیر این آسیب پذیریZyxel یک آسیب پذیری امنیتی را تأیید کرده است که بر دیوارهای آتش و نقاط دسترسی VPN تأثیر می گذارد. اشکال امنیتی به عنوان مهم طبقه بندی می شود ، اگرچه برطرف شده است.

در این بروزرسانی آمده است: “سرریز پشته بر اساس بافر در سری fbwifi_continue.cgi و VPN Zyxel UTM که از سیستم عامل نسخه V4.30 تا V4.55 استفاده می کنند ، به هکرهای غیر مجاز از راه دور امکان اجرای کد دلخواه از طریق یک بسته http ایجاد شده را می دهد.” منتشر شده در پایگاه ملی آسیب پذیری.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>