[ad_1]

همکاری های تجاری بسیار نرم تر خواهد شد زیرا Google Workspace از ارتقا significant قابل توجهی در همکاری با Microsoft Office خبر می دهد.

گوگل فاش کرده است که کاربران بسته همکاری آن اکنون می توانند مستقیماً پرونده های Microsoft Office را بدون نیاز به تبدیل انواع پرونده ، مستقیماً در iOS ویرایش کنند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر