سازنده اوبونتو از توسعه دهندگان برنامه می خواهد تا بیش از این نگران امنیت نباشندبا پشتیبانی گزارش امنیتی اخیر Snyk ، که در چندین تصویر کانتینر آسیب پذیری های امنیتی یافت ، به استثنای اوبونتو ، شرکت پشتیبان آن ، Canonical ، نمونه کارهای کاملی از تصاویر سخت شده را منتشر کرده است.

جای تعجب نیست که ، Canonical برای ساده سازی تحویل نمونه کارهای محافظت شده تصاویر از طریق Docker Hub با Docker همکاری کرده است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>