[ad_1]

Thianksgiving قرار است پس از آن ذخیره شود مقیاس گذاری اعلام کرد که به منظور حمایت از کاربرانی که نمی توانند در کنار خانواده خود باشند ، به طور موقت محدودیت 40 دقیقه ای مکالمه خود را افزایش می دهد.

در حالی که به کاربران پرداخت می کنید کنفرانس ویدیویی این سرویس هیچ محدودیتی در طول تماس ، به صورت رایگان توسط کاربران ندارد مقیاس گذاری این سرویس معمولاً به جلسات 40 دقیقه ای محدود می شود که می تواند یک جشن شکرگذاری را شاد کند.[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر