[ad_1]

طبق تحقیقات جدید IBM ، تلاش های جهانی برای تولید و توزیع واکسن Covid-19 می تواند مجرمان سایبری را در معرض خطر قرار دهد.

در ابتدای همه گیری ، IBM Security X-Force یک گروه ویژه اطلاعات تهدید ایجاد کرد تا تهدیدات سایبری علیه سازمان هایی را که بخشی از زنجیره تأمین واکسن هستند ، کنترل کند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر