بیایید به یکی از از مواردی که میتونیم از طریق SandBox سفارش بدهیم، نگاهی بیاندازیم. ما از Sandbox در Ethereum به تیتر نمونه برای همین تدریس استعمال خواهیم کرد، البته Decentraland نیز یک عدد دیگر از گزینههای محبوبی می باشد که میتوانید به سراغش فروش زمین جنگلی در گیلان بروید. اطمینان حاصل نمایید که کیف پول شما نیز بر روی بلاکچین صحیح پروژه، در این گزینه اتریوم تهیه و تنظیم شده است. برای خرید کردن یا این که توصیه مزایدهی زمین، به SAND یا Ether (ETH) در کیف پول خویش نیاز دارید. MetaMask اینجا یک صفحهی پاپآپ اکران میدهد که از شما میخواهد به سیستم وصل شوید. زمانی آنان به زندگی در یک سرزمین متفاوت فکر می کنند، عوارض و عامل ها کلیدی را می قدرت در در مقابل رویاها دید. معاملات ملکی را می اقتدار در نگاه اولیه به یک سری مدل تقسیم نمود. بعضا از شرکتها از گزاره PwC نیز خدمات ارائه شدهی خویش را در زمین پیادهسازی کردهاند. در حالی که بعضا از سرمایهگذاران ممکن میباشد فارغ از خواسته خاصی اقدام به خریداری زمین در متاورس کنند، خریداران دیگر ممکن میباشد بخواهند از زمین برای هدف مورد لحاظ خود به کارگیری کنند. معاملهی بعضی از آنها را میتوانید مستقیماً از نحوه بازار Sandbox انجام دهید، در حالی که بعضی دیگر در صرافیهای خارجی مثل OpenSea میزبانی میشوند. همین رشته کلمات را در مکانی امن نگه دارید، چون در شکل از دست رفتن دسترسی، میتوانید به یاری این Seedها حساب خویش را بازیابی کنید. اساسی این حال، هیچ سیستم قانونی به جهت انجام این کار کانال تلگرام فروش زمین در گیلان وجود ندارد. همچنین گزینه های زیادی به جهت منزل ویلایی وجود داراست که برای خانواده های تبارک یا اشخاصی که صرفا زندگی می کنند مناسب است. زمینی که تعیین میکنید دقیقاً بر کارهایی که میتوانید دارای زمین خود انجام بدهید ارتباط مستقیم دارد. در نقشهی بازار Sandbox، میتوانید قطعههای زمینی را بازدید نمایید که به جهت توصیه قیمت در دسترس هستند. هنگامی که مهم پیروزی وصل شدید، موجودی حساب و تصویر نمایهی خویش را در سمت راست بالای وب سایت تماشا خواهید کرد. 2. زمین در کجای شهر واقع شده است؟

ایندکسر