رقیب فیس بوک برای بیت کوین می تواند اوایل سال آینده راه اندازی شودگزارش ها حاکی است که ارز رمزنگاری شده Libra که مدت ها در انتظار آن بود ، ممکن است در اوایل سال آینده منتشر شود.

وقتی Libra برای اولین بار در ژوئن 2019 اعلام شد ، باید با ترکیبی از وثیقه چند ارزه و بدهی دولت پشتیبانی می شد. از آن زمان به بعد ، ارز رمزنگاری شده و همچنین از دست دادن برخی از طرفداران عالی رتبه ، کنترل نظارتی زیادی پیدا کرده است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>