رفتار فعلی خرید برای آینده تجارت الکترونیکی به چه معناست؟آیا اعتقاد دارید که در سال 2020 ، سال آشفته ای که تقریباً به طور گسترده درگیر بیماری همه گیر جهانی Covid-19 است ، کل فروش خرده فروشی ایالات متحده موقعیت های زیادی را از دست نداده است؟

به هر حال ، بیکاری در حال افزایش است و مردم هنوز منتظر دور جدیدی از کمک های فدرال Covid برای زدن حساب های بانکی خود هستند. فروشگاه های بزرگ و زنجیره های آجر و ملات یا در تلاش هستند و یا برای همیشه بسته می شوند. فروش Doorbuster Q4 بسیار اندک است (چه کسی می خواهد جمعیت را تشویق کند و از او به عنوان یک کانون گرم نام برد؟). افراد درآمد قابل دفع کمتر و مکان کمتری برای گذراندن آن دارند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>