راه اندازی جدید Mastercard امکان پرداخت سریع و مطمئن مرزی را فراهم می کندMastercard با شرکت انتقال پول TransferGo همکاری کرده است و به مشتریان اجازه می دهد تا با استفاده از یک فرآیند جدید ساده اما امن پول را به خارج از مرزها انتقال دهند.

این مشارکت به این معنی است که نقل و انتقالات بین المللی از هر کارت پرداخت یا حساب بانکی انجام می شود و پول به کارتهای نقدی یا اعتباری Mastercard ارسال می شود.

این گزینه از Mastercard Send استفاده می کند که به شما امکان جابجایی ایمن و واقعی را برای پرداخت از طیف گسترده ای از حساب های کارتی ، بانکی و دیجیتالی که در سراسر جهان استفاده می شود ، می دهد. TransferGo می گوید اکنون مشتریان می توانند پول را به حساب دارندگان کارت Mastercard در 20 کشور در اروپا و فراتر از آن منتقل کنند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>