دوشنبه سایبری زمان مناسبی برای گفتن معامله هدیه دیزنی پلاس برای تعطیلات است


این که آیا شما از آن دسته افرادی هستید که نمی توانید تا کریسمس صبر کنید ، یا نوعی که فصل تعطیلات را قابل تحمل می داند ، این دوشنبه سایبری (و فراتر از آن) با دیزنی پلاس قرارداد دارد که می تواند اوضاع را حتی کمی بهتر تحمل کند.

یک قرارداد اشتراک هدیه دیزنی پلاس – چه برای خود و چه برای شخص دیگری – دریافت کنید و در مقایسه با امضای قرارداد ماهانه تلفن همراه بیش از 10 دلار / 10 پوند تراشید. آنقدر مطالب در سیستم عامل وجود دارد که ثبت نام به مدت 12 ماه احساس قمار نمی کند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>