دوربین تلفن هوشمند 600 مگاپیکسلی سامسونگ منقضی شده است ، اما با مشکلات اساسی روبرو استبه نظر می رسد سامسونگ جنگ مگاپیکسل را به سطح دیگری می برد ، زیرا به نظر می رسد این شرکت دارای یک دوربین 600 مگاپیکسلی است.

این اطلاعات جدید نیست ، زیرا اوایل سال جاری متوجه شدیم که این شرکت کره جنوبی مشغول تهیه سنسور 600 مگاپیکسلی است ، اما اسلاید ارائه شده نشان می دهد که هنوز در دست توسعه است – و برخی از مشکلات پیش روی که رو به سامسونگ است.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>