[ad_1]

یکی از بسیاری از معاملات ساعت های هوشمند دوشنبه سایبری که پیدا کردیم ساعت کاپیتان آمریکا است که طرفداران مارول یا انتقام جویان ممکن است جذاب به نظر برسند (گرچه اکثر افراد باید نگاهشان را دور کنند)

این معامله ساعت های هوشمند برای Garmin Legacy Hero است – این مجموعه ای از ساعت های ایجاد شده توسط Garmin برای ارتباط با امتیازات معروف مانند Avengers و Star Wars است و این معامله دوشنبه سایبر هزینه پوشیدن Captain America را کاهش می دهد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir