در این ساعت هوشمند 50 دلاری Cyber ​​Monday از کاپیتان آمریکا شگفت زده شوید


یکی از بسیاری از معاملات ساعت های هوشمند دوشنبه سایبری که پیدا کردیم ساعت کاپیتان آمریکا است که طرفداران مارول یا انتقام جویان ممکن است جذاب به نظر برسند (گرچه اکثر افراد باید نگاهشان را دور کنند)

این معامله ساعت های هوشمند برای Garmin Legacy Hero است – این مجموعه ای از ساعت های ایجاد شده توسط Garmin برای ارتباط با امتیازات معروف مانند Avengers و Star Wars است و این معامله دوشنبه سایبر هزینه پوشیدن Captain America را کاهش می دهد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>