در اینجا دستور مخفی مایکروسافت برای موفقیت ذخیره سازی وجود دارد: نمک و DNAمحققان مایکروسافت بیش از دو سال منتظر مانده اند تا حق اختراع ثبت شود که توانایی ذخیره سازی داده ها بر روی DNA را تقریباً برابر کند – حرکتی که احتمالاً انجام خواهد داد. بایگانی کردن حامل ها به عنوان نوار منسوخ شده است.

ذخیره سازی DNA با چگالی بالا با حق ثبت نمک (10،793،852 پوند) در سال 2018 ثبت شد ، اما در اکتبر 2020 از USPTO تأیید شد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>