همینطور ژنیکوماستی در مردان مسن می تواند ناشی از تغییر در مرحله هورمون باشد. جایگزینی تستوسترون می تواند ژنیکوماستی را در مردان مسن حیاتی مرحله تستوسترون تحت درمان کند. چنانچه علت، آن بیماریها باشد، موقعیت شما بررسیشده تا درمان مناسب گزینش شود. کبودی و تورم به تدریج برطرف می شود تا عاقبت آخرین در طی ماه های بعد از آن از فعالیت بازدید شود. یک مرد به شکل طبیعی کروموزوم های X و Y دارااست ولی در سندرم کلاین فلتر شخص یک کروموزوم X اضافی هم دارد. ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل در سطح های هورمون هست که در آن سطح های استروژن (هورمون های زنانه) نسبت به مرحله آندروژن ها (هورمون های مردانه) ارتقا می یابد.ژنیکوماستی که در نوزادان و در ارتفاع بلوغ رویش می نماید ،با زمانه خود حل می شود به تیتر ژنیکوماستی فیزیولوژیک شناخته شده است. ژنیکوماستی در نوزادان و نوجوانان به طور معمول نیازی به درمان ندارد و طبق معمول به خودی خویش از درمان ژنیکوماستی کرمانشاه فی مابین می رود. درمان ژنیکوماستی چه میزان ارتفاع می کشد؟ آن‌ها به جهت معالجه گونه های بیماری های التهابی و بیماری های دیگر استعمال می شوند. در اکثری از مواد، تبارک شدن سینه در مردان یا این که ژنیکوماستی به مرور زمانه برطرف می‌گردد و نیازی به درمان ندارد. به طور کلی ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل هورمونی در بدن است. داروهای دیگری نیز وجود دارند که ندرتا منجر ایجاد این عارضه می گردند که در اینجا ذکر نشده است. اعتنا داشته باشید جراحتهای ما‌نده از همین فعالیت جراحی معمولا در نواحی اطراف سر سینه قرار گرفته و در موهای سینه به خوبی مخفی میشوند. بعد از آن بافت فارغ از ایجاد برش جراحی بزرگ و گشوده برداشته می شود. ژنیکوماستی در مردان معمولاً بدون نیاز به معالجه برطرف می شود.

ایندکسر