دامنه TCL TV 2020: هر مجموعه تلویزیونی TCL که امسال منتشر می شود


آیا می خواهید بدانید که تلویزیون های TCL در سال 2020 چیست؟ بیشتر از این راهنمای مفید نگاه نکنید ، جایی که ما شما را در تمام تلویزیون های جدید TCL جستجو می کنیم ، چه زمان تولید و هزینه آنها چیست.

TCL به سرعت فضای تلویزیون های طبقه متوسط ​​را به دست می گیرد. این مکانی است که در پنج سال گذشته در آن مسابقه داده شده است ، و با وجود همه موارد از مجموعه های بودجه HDR گرفته تا 8K QLED که ارائه می دهد ، در واقع جای خود را دارد. 2020 همچنین اولین بار است که TCL تلویزیون های QLED را به همراه تلویزیون 8K جدید (TCL X915) که از قبل دارای گواهینامه IMAX Enhanced است به انگلستان آورد.


منبع: subtitle-news.ir