حذف اسباب بازی For Good

در این سن تواناییهای حرکتی، تجسم فضایی و درک فاصلهها در حال پرورش است. به طور همزمان حیاتی پرورش حرکتی، توان کلامی نیز در درحال حاضر صورت گیری میباشد. همچنین چیندر تویز گونه های ماکتهای ماشین و موتور را هم حساس جزییات دقیق و دقیق تولید و به بازار عرضه میکند. انجام این دسته از بازیها موجب تقویت مهارتهای دستورزی شده و در میان حواس پنجگانهی کودکان ارتباط برقرار میکند. ● وسایل نقلیه: اشکال وسیله نقلیه در نوع بازیهای پرتحرکی هستند که پسران بازی اهمیت آن ها را دوست دارند. از همین گونه بازیها هستند. این فیلم سیاه و سفید فیلمبرداری شدهاست و بعد ها رنگ آمیزی شد. فروش کلی این فیلم بیش از ۳۷۳ میلیون دلار در سراسر عالم بود و دومی فیلم پرفروش سال ۱۹۹۵ شد. لستر در سال ۱۹۸۸، فیلم کوتاه اسباببازی فلزی را از منظر یک اسباببازی ایجاد که به عشق لستر به اسباببازیهای کلاسیک اشاره دارد. کلانتر وودی، گشوده لایتیر، جسی و دیگران از جمله اسباب بازیهایی هستند که در قبلی به پسری به نام اندی تعلق داشتند. ● بازی فکری دومینو: مارک لبخند گونه های دومینو را در 10 رنگ متنوع و دیدنی ساخت و به بازار عرضه میکند. داستان اسباببازی ۳، اولین انیمیشنی بود که بیش از ۱ میلیارد دلار فروش در سراسر جهان کسب کرد که آنرا پرفروشترین فیلم سال ۲۰۱۰ و نهمین فیلم پرفروش تاریخ سینما تبدیل میکند. کاتزنبرگ سماجت داشت که دستمزد فناوری منحصر به فرد پیکسار به جهت ایجاد پویانمایی سهبعدی به دیزنی داده شود اما جابز نپذیرفت. روایت اسباببازی به دلیل ابداع فنی پویانمایی سه بعدی، شوخطبعی و پیچیدگی موضوعی فیلمنامه، ترانه و اجراهای آوازی (بهویژه هنکس و آلن) آیتم ثنا قرار گرفت. پیکسار اصلی ابداع فنی خود دیزنی را تحت تأثیر قرار اعطا کرد البته این مورد قضیه دربارهٔ طرح ماجرا صحت نمیکرد. آن‌ها فروش لستر و پویانماهای جوان را در آیتم ایدهٔ همکاری با دیزنی که به عامل نحوهٔ رفتار آن ها دارای پویانماهایش شهرت بدی داشت و کاتزنبرگ که بهعنوان یک زورگوی رئیس خرد شهرت داشت را دشوارتر میدانستند. اسباب بازی های پرتابی نظیر بومرنگ می تواند منجر جراحت رساندن به چشم کودک شود و اگر فرزند از این وسایل به کارگیری میکند، می بایست قبل از هر چیزی سفارش های ایمنی را به او داشته باشید و به او گوشزد کنید که مراقب اطرافیان خویش باشد. اثاثیه بازی های سواری مثل واکرها ،کامیون و ماشینهای بزرگ، تلفنهای اثاثیه بازی که صدا دارند، برای درگیر شدن او مناسب هستند. برای بازی می بایست یک زیرساخت فراهم شود، نوپا بایستی در باطن یک منزل بچگانه زندگی کودکانه داشته باشد، عروسکی نیز که به این مجموعه افزوده میگردد می بایست نقش میهمان منزل را داشته باشد. این محصولات گروه کاملی از قطعات کوچک هستند. استعمال از این محصولات به جهت خردسالان به تقویت مهارتهای حسی و هماهنگی در میان آن‌ها امداد ویژهای میکند. کودکان و علی الخصوص کودکان خردسال در زمان ای از زندگی خویش هستند که توان حسی آن ها درحال ترقی نمودن است. خوبتر هست والدین اسباب و اثاث بازی هایی را که مطلوب سن کودکانش میباشد را برایش فراهم کنند.همچنین انها باید اسباب و اثاث بازی برای نوباوه خویش فراهم کنند که خوشگل باشد،چون چنانچه خوشگل نباشد بچه علاقه ای به بازی نمودن اصلی آن از خویش نشان نخواهد داد. بود که لستر در کودکی داشت؛ آدمک شکمگویی که بند کشیدنیای در پشت خود دارد. لستر از آنچه اکران یافته بود شرمنده شد و ابعاد دربارهاش گفت: «چیزی که نمایش دیتا شد حسابی شرمندهام کرد. فیلمهایی نظیر ستیزهجویان و ۴۸ ساعت که در آن دو شخصیت مهم فیلم که نگرشهای مختلفی دارند، در کنار نیز قرار میگیرند و می بایست اهمیت هم کنار بیایند و به هم ملحق شوند. پیشنویس اساسی برای روایت اسباببازی که لستر، اندرو استنتون و پیت داکتر نوشته بودند، شباهت چندانی به فیلمنامهٔ نهایی نداشت. هیچکدام از آنان به غیر از رنفت که کلاس ماجرا در کلآرتس تدریس میکرد و کارهای استوریبردی انجام داده بود، هیچ ماجرا بلندی ننوشته بودند یا نام آنها در عنوان فیلمها نیامده بود. از تعیین اسباب و اثاث بازی هایی مهم قطعات مکانیکی مانند فنر، چرخ دنده ، چرخ و یا لولا دوری کنید. در همین سن اثاثیه بازیهایی کلیدی ویژگیهای ساختاری میتوانند مفید باشند. جابز به جهت کاتزنبرگ صریح کرد که گرچه دیزنی از پیکسار راضی است اما برعکس این مورد قضیه برای پیکسار صدق نمیکند. «اندی» پسر نوباوه ای شش ساله میباشد که اسباب و اثاث بازی هایش را خیلی دوست دارد. او از شش بازدیدکننده دعوت کرد تا اهمیت پویانماها همصحبت شوند و آن‌ها متوجه شدند که همگی از اظهارات کاتزنبرگ حمایت میکنند. این بازیها همانطور که میدانید در افزایش هوش و تمرکز و یادگیری کودک و خلاقیت او تاثیر بهسزایی دارند، همین بازیها اشکال متعدد جورچین، پازل، لگو و غیره دارا‌هستند که حساس به معضل کشیدن خلاقیت و ذهن بچه او را برای رفتن به تراز بعدی تشویق میکنند؛ همچنین شطرنج میتواند زیاد اثر گذار باشد. نوپا میتواند حساس استفاده از خلاقیت خود، این قطعات را به یکدیگر متصل کرده و اشکال خیالی و فرضی خود را پدید بیاورد. اصلی بعضی چیزها در به نیز زدن مخلوط است. والدین می بایست اسباب بازی هایی را بخرند که کودکشان به آن عشق و علاقه دارد.اگر قرار باشد اسباب و اثاث بازی آرامش نوپا را از فی مابین چیره شود ، همین برهم زدن ادب از عشق و علاقه ی بچه نسبت به آن وسیله می کاهد. بسیاری از اسباب و اثاث بازی ها طوری طراحی شده اند که تکالیف خاصی را در اختیار نوپا قرار میدهند تا او بتواند از ظرفیتهای فرضی خود به کار گیری نماید و در قالب بازی، پاسخهای صحیح را کشف کند. را در اختیار شما قرار خواهد داد. را در اختیار شما قرار میدهد. فیلمنامهٔ روایت اسباببازی به شدت پایین تأثیر ایدههای فیلمنامهنویس، رابرت مککی قرار گرفت. همینطور کودکان در همین سن به لامپ، ماه، خورشید و هر منبع نور کوچک و بزرگی اعتنا نشان میدهند. یک عدد دیگر از وسایل بازی مطلوب برای همین کودکان پازل می باشد. اریک ون دتن در نقش سید فیلیپس، همسایهٔ دیواربهدیوار اندی که اسباببازیها را به جهت تفریح خراب میکند. طی بروز اتفاقاتی وودی و باز سر از خانهٔ پسر همسایه، «سید»، درمیآورند که از قضا این پسر عادت به شکنجه و خراب نمودن اسباب و اثاث بازیها دارد. در همین سن مهارتهای حرکتی کودک به شتاب رویش می کند و او از نگارگری کشیدن و خط خطی کردن بر روی کاغذ و بازی کردن اهمیت دیگران لذت میبرد. در دو تا سه سالگی مهارتهای حرکتی ظریف و به کارگیری از دست و انگشتان پیشرفت بیشتری میکند. ● دختران انجام بازیهای دقیق را اکثر میپسندند. درحالیکه تولید فیلم در هم اکنون انجام بود، مجموعه قصه به ترمیم و باز‌نگری فیلمنامه ادامه داد. ادامه همین فیلم ذیل عنوان داستان اسباببازی ۳ در سال ۲۰۱۰ نمایش شد. همینطور مکعبهای رنگی و ایمنی که برای کودکان تحت یک سال ایجاد میگردند انتخابهای لطف برای امداد به طفل برای تمایز همزمان دربین رنگها و شکلهاست. در همین برهه زمانی اصلی تماس پوستی اهمیت کودک، سخن نمودن اساسی او، نشان دادن اشیا و اجسامی که به او قدرت تمایز اجسام و رنگها را می دهد دوچندان بالاست. او به همهچیز نگاه میکند، به تمامی چیز گوش می نماید و همت می‌کند به جهت تشخیص ماهیت مستقل افراد و اجسام بر بر روی آن‌ها تمرکز کند. این کودکان در این سن به کتاب های آموزش چهره‌ای معرفی اجسام و اشیای واقعی، همینطور ماژیک و اتومات شمعی و نوشت ابزار های کودکانه، عروسک های کودک، عروسک تلفن، حیوانات پلاستیکی و هر عروسکی که مثال واقعی آن در فضای سبز باشد و پازل ها و لوازم بازی های ساختنی برای لباس پلیس چریکی – وب وبسایت مربوطه – بازی نیاز دارد. به جهت تقویت حافظه نوباوه یک ساله خود از بازی فکری استعمال نمایید، اسباب و اثاث بازیهایی نظیر پازل کودکان (مکعب ها و اسباب بازی های روی هم گذاشتنی) و بازیهای موزیکال مناسب این عصر هستند. اثاثیه بازیهایی مانند اره پلاستیکی یا این که انبردست پلاستیکی یا وسایل خانهسازی میتوانند نیاز نوباوه به ساختن را برطرف کنند.

حتما بخوانید:
یک چشم انداز زیبا و تازه در اسباب بازی

دیدگاهتان را بنویسید