حتی Spotify نیز از قالب Stories در امان نیستهنگامی که برای اولین بار معرفی شد ، قالب Snapchat Story – یک عکس یا به روزرسانی ویدئویی که پس از یک روز ناپدید می شود – با روش استفاده سنتی از رسانه های اجتماعی مغایرت داشت ، اما اکنون چنان موفقیت آمیز است که بقیه آن را کپی کرده و Spotify ممکن است بعدی باشد.

همانطور که Spotify به Engadget تأیید می کند ، برخی از لیست های پخش منتخب اکنون دارای داستان های پیوست شده هستند ، بنابراین می توانید روی یک سری فیلم های کوتاه جمع آوری شده ضربه بزنید تا هنرمندان شرکت کننده در لیست پخش را نشان دهید.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید