[ad_1]

مطالعه ای که اخیراً توسط شرکت امنیت سایبری McAfee انجام شده است ، بیانگر میزان خسارت مالی جرایم اینترنتی در سراسر جهان است.

گزارش هزینه های پنهان جرایم اینترنتی نشان داد که جرایم اینترنتی از سال 2018 تاکنون 1 تریلیون دلار برای اقتصاد جهانی هزینه داشته است که معادل کمی بیش از 1٪ تولید ناخالص داخلی است.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر