مزایای زیاد زیاد برج خنک کننده فایبرگلاس از پاراگراف عدم پوسیدگی و زنگ زدگی بدلیل تماس مداوم حیاتی آب ، رخ پذیری عالی و انطباق حساس فضای محل کارگزاری ، رنگ پذیری و یاری به معماری نمای مجتمع ها ، عایق حرارتی صد در صد بودن و کمک به خنک کاری حساس راندمان بخش اعظم دستگاه سبب گردیده می باشد روز به روز به تقاضای خرید کردن همین دسته از برجهای خنک کن افزوده شود. 2. بها اول فراتر نسبت به انواع برجهای مدار باز. هزینه و بها تعمیر برج خنک کننده به چه صورت آنالیز می شود؟ حوضچه آب سرد: متاع حوضچههای برج خنک کننده اکثر اوقات از بتن یا این که سیمان تقویت شده است. لجنها و گل موجود در حوضچه پاکسازی میشود. یک کویل به کویل حیطه خشک پر اسم و رسم می باشد که آب گرم بعد از آن از ورود به آن دمای خویش تا دمای خشک کویل خشک از دست می دهد و آن گاه این آب وارد کویل خیس منطقه تر می گردد و سپس از این که آب به وسیله نازلها بر سطح این کویل ها پاشیده شد و دمای آب تا حد محسوس کاهش یافت وارد تشتک یا حوضچه آب می گردد و از آنجا به وسیله پمپ به چرخه مراحل صنعت های بر می گردد. در جور دوم از برج خنک کننده هیبریدی در واقعیت ما کلیدی دو دسته کویل روبرو هستیم . همین قطعه در سیستم سرمایشی از هدر رفتن میزان قطرات آب از برج خنک کن دوری می برج خنک کننده در پتروشیمی کند. نمونهای از این فعالیتها که باعث ارتقاء سلامت برج خنک کن شما می شود عبارتند از: بازسازی، توسعه و گسترش کارایی (بروزرسانی سیستم دستگاه)، بازرسی دورهای و مواردی از این قبیل است که عمر دستگاه شما را افزایش می دهد. سیستم لوله کشی همین برجها بسیار دقیق اجرا می برج خنک کننده فایبرگلاس چیست گردد. در همین جور از برج خنک کننده هوا همزمان از زیر برج وارد شده و آنگاه از بازخورد اهمیت سطح دو کویل از بالا خراج می گردد. عملکرد این برج به‌این دسته است که آب گرم بعد از ورود به داخل کویل های مسی اصلی هوای محل ورود که به وسیله رشته و از روزنه ورود هوا به باطن برج خنک کننده نفوذ کرده می باشد تماس یافته و گرمای آب باطن کویل تا دمای خشک کویل کاهش پیدا نموده می باشد و آنگاه این آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و بوسیله نازلها بر مرحله پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خود را تا تعدادی مرتبه بیش از دمای اشباع از دست داده و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای خروجی می گردد.

ایندکسر