در صورتی که اهمیت شخصی مواجه شدید که در اثر تنفس همین ماده مسموم شده است، بلافاصله او را به هوای آزاد برسانید و اذن دهید تا تنفس کند. نیز چنین به تیتر فروشنده همین محصول، در همین نصیب عملکرد کرده ایم همگی نکاتی که در مواجه اهمیت شخص مسموم حساس آنتی اسکالانت واجب است، به شما بیاموزیم. هم اکنون که اهمیت این اقدامات نخستین به جهت یاری به مصدومان آشنا شدید، به شما سفارش می کنیم، نکته ها و احتیاط در مصرف این متاع را که در ادامه به تفسیر آن پرداخته ایم، مطالعه نمایید. فرد را پایین هیچ شرایطی وادار به استفراغ نکنید و ضمن گرم نگاه داشتن وی، او را به مرکز درمانی برسانید. درصورتیکه کار کشته به تنفس صحیح نیست، از ماسک های اکسیژن و یا این که تنفس تصنعی استعمال کرده و بلافاصله او را به مرکز ها درمانی برسانید. در صورت عدم به کارگیری از آنتی اسکالانت در دستگاه های تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس (RO)، فیلترهای ممبران صنعتی در مدت دوران کوتاهی در اثر آلاینده های و املاح آب مبتلا گرفتگی و فولینگ شده و در غایت به طور کامل خراب می شوند و برای ادامه فعالیت دستگاه بایستی فیلترهای ممبران را تعویض کنید، که به دلیل قیمت این فیلترها طبیعتا هزینه نسبتا بالایی به خرید کننده سیستم تحمیل می شود. به طور معمول، میزان دوز آنتی اسکالانت ۲ تا ۵ میلی گرم بر لیتر (mg/L) انتخاب میشود، که ولی به موقعیت غذا و % ریکاوری سیستم اسمز معکوس متعلق است. آنتی اسکالانت یک ماده شیمیایی می باشد که در روند تصفیه آب اسمز معکوس (RO) به عنوان یک ضرورت و جزء جدایی ناپذیر در مراقبت و افزایش قدمت فیلترهای غشایی تصفیه آب صنعتی شناخته می شود. این بازدارنده رسوب در تراز غشای غشایی جذب می شود و از رشد اکثر کریستال های نمک و رسیدن به غلظت گزینه نیاز برای رسوب پرهیز می کند. عکس العمل همین ماده کلیدی چشم نیز می تواند خطر آفرین بوده و سالم این عضو مهم را تهدید کند. قرمزی و التهاب دیده و در موردها تماس شدید و طولانی، وارد شدن آسیب های همیشگی و غیر قابل جبران نظیر نابینایی از مواردی میباشد که تماس آنتی اسکالانت دارای دیده ها ممکن می باشد به وجود آورد. چنان چه دارای شخصی مواجه شدید که این ماده را بلعیده است، همت کنید به او آب و یا این که آب میوه بدهید. این در شرایطی میباشد که شخص هوشیار هست و می تواند آب را بنوشد. چنانچه آنتی اسکالانت اصلی پوست تماس پیدا کرد، اولی گام، بیرون نمودن لباس های آلوده از بدن مریض است تا از وارد شدن جراحت بیش خیس به وی پیش گیری به فعالیت آید. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه آنتی اسکالانت توچال شیمی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر