تحویل هوشمند Xbox: هر آنچه در مورد ویژگی Xbox Series X باید بدانید


Xbox Smart Delivery قسمت جدید و مهیجی از اکوسیستم Xbox است که با کنسول های Xbox Series X و Xbox Series S جدید مایکروسافت معرفی شد. در اینجا همه مواردی که باید درباره آنچه Xbox فکر می کند آینده بازی است بدانید آورده شده است.

تحویل هوشمند چیست؟ همه چیز در مورد مالکیت بازی است. به زبان ساده ، اگر نسخه ای از بازی را برای Xbox خریداری کنید که از Smart Delivery پشتیبانی می کند ، بعداً همیشه به بهترین نسخه آن بازی دسترسی خواهید داشت ، مهم نیست که روی چه سخت افزاری بازی می کنید.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>