تاریخ انتشار اندروید 12 ، شایعات و آنچه می خواهیم ببینیم


بسیاری از افراد هنوز منتظر اندروید 11 با تلفن های خود هستند اما مطمئناً گوگل از قبل با Android 12 سخت کار می کند.

اگرچه ما هنوز چیز زیادی در مورد ارائه جدیدترین نسخه بروزرسانی اندروید نمی دانیم ، اما در اینجا چند نکته وجود دارد که همراه با اطلاعات مربوط به تاریخ انتشار احتمالی در زیر خواهید یافت.


منبع: subtitle-news.ir