تاریخ انتشار ، اخبار و پیش پرده های Resident Evil 8 Village


Resident Evil 8 یا Resident Evil Village ، همانطور که به طور رسمی مشخص است ، توسط Capcom تأیید شده است و در سال 2021 به کنسول ها و رایانه های شخصی می آید ، تاریخ دقیق انتشار هنوز تأیید نشده است.

هنگامی که اولین بار در سال 2017 عرضه شد ، Resident Evil 7 یک جوان سازی بسیار مورد نیاز برای حق رای دادن کلاسیک ترسناک بود. Capcom تا حد زیادی از فرمول معمول خود عدول کرده و حتی از این فرصت استفاده کرده و تجربیات جدید PlayStation VR را در آغوش گرفته است. این خطر نتیجه داد و بسیاری از طرفداران و منتقدان با مشاهده دقیق آنچه که بازی بعدی ممکن است به وجود آورد ، از این تغییرات استقبال کردند.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>