به همین دلیل است که عرضه PS5 و Xbox Series X همیشه باید یک فاجعه باشد


مبارزات انتخاباتی برای PS5 یا Xbox Series X را می توان به یک روند ساده تقلیل داد: یک دوره انتظار بسیار طولانی ، و پس از آن یک مرحله تازه سازی دردناک کوتاه ، قبل از اینکه وب سایت خرده فروشی مورد بحث تحت فشار تقاضا قرار گیرد.

سپس ، هنگامی که پیام وحشتناک “خسته” به شما ارائه می شود ، سنت حکم می کند که شما به طور مستقل به تازه سازی وب سایت ادامه می دهید ، و وقتی کسی می پرسد چرا کمی اشک آور به نظر می رسید ، او را به آلرژی (یا بهانه مناسب دیگر) متهم می کنید.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>