به نظر می رسد بهترین معامله VPN برای Black Friday دوشنبه سایبری را نیز دوخته است


اسمش چیه؟ معاملات جمعه سیاه معمولاً به معاملات دوشنبه سایبری تبدیل شده است ، اما ما همچنان به دنبال تأثیرگذارترین معاملات برای شما هستیم. و وقتی صحبت از پیشنهادات VPN می شود ، یک ارائه دهنده از نظر قیمت از بقیه متمایز است.

در سال های اخیر ، PureVPN به نوعی شهرت پیدا کرده است که وقتی صحبت از معاملات VPN برای جمعه سیاه و دوشنبه سایبری می شود ، شهرت خاصی پیدا می کند و 2020 نیز از این قاعده مستثنی نیست. هفته گذشته ، ارائه دهنده VPN مقدار زیادی پول نقد از برنامه بلند مدت خود کاهش داد و هزینه های موثر ماهانه را به 1.32 دلار در ماه کاهش داد.


منبع: subtitle-news.ir