به روز نگه داشتن فناوری می توانید در نقض داده ها ، هزینه زیادی صرفه جویی کنیدگزارش جدید شرکت امنیت سایبری کسپرسکی بر اهمیت به روزرسانی فناوری شما تأکید دارد. مطالعه این شرکت نشان داد که خسارت مالی ناشی از نقض داده ها اغلب برای سازمانهایی که از راه حلهای دیجیتالی منسوخ استفاده می کنند ، به طور قابل توجهی بیشتر است.

این گزارش نشان داد که شرکت هایی که به روزرسانی به موقع انجام نمی دهند 47٪ بیشتر از افرادی که مرتباً به روزرسانی می کنند ، با از دست دادن اطلاعات ، ضرر می کنند. برای شرکت های کوچک و متوسط ​​، خسارت مالی می تواند تا 54٪ بیشتر باشد.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید