به روزرسانی Chrome دلیل کندی برخی سایت ها را نشان می دهد – در اینجا نحوه دستیابی به آن آورده شده استویژگی جدیدی که در Chrome بارگذاری شده است به شما امکان می دهد از عملکرد وب سایت هایی که بازدید می کنید مطلع شوید. هنگام انجام تجزیه و تحلیل عملکرد آنلاین ، مرورگرها اغلب در مرکز توجه قرار دارند ، اما اغلب می توان وب سایت های منفرد را علت سرعت پایین دانست.

در به روزرسانی Chrome ، Google قرار است این مورد را با استفاده از معیارهای Core Web Vital برجسته کند تا نشان دهد عملکرد سایت چقدر است و چرا. این شرکت همچنین از این اطلاعات برای تعیین چگونگی نمایش سایت های بالا در لیست های جستجو استفاده خواهد کرد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>