بهترین PDF خوان ها برای ویندوز از سال 2020 تاکنون


فایل های PDF به یک قالب سند روزمره تبدیل شده اند که هر کسی می تواند از آن استفاده کند ، خصوصاً به دلیل اینکه بدون در نظر گرفتن سیستم عامل مورد استفاده ، باز می شود.

بهترین PDF خوان ها برای ویندوز

اگرچه PDF ها در ابتدا ایجاد شده اند تا امکان اصلاح آنها وجود نداشته باشد ، اکنون مجموعه ای از ویرایشگرهای PDF رایگان و همچنین گزینه های پولی وجود دارد که اجازه می دهد PDF ها حاشیه نویسی ، ویرایش و حتی به صورت دیجیتالی امضا شوند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>