بهترین ویژگی PS5 سرانجام از کنترلر Xbox بیشترین بهره را می برد


قبلاً آن را گفته ام و دوباره می گویم: بهترین ویژگی PS5 کنترلر DualSense است. من احتمالاً می توانم 2000 کلمه را بر روی پد جدید سونی بنویسم و ​​هنوز هم فوق العاده داشته باشم – خیلی خوب.

بازخورد لپ تاپ و محرک های کنترل کننده انطباقی یک لذت است و مهمتر از همه ، آنها اثرات بازی را برای بسیاری از عناوین تغییر می دهند. من خصوصاً از محرک های سازگار بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم ، به طوری که آنها حتی مرا وادار به خرید بازی هایی مانند FIFA 21 در PS5 کردم ، فقط برای اینکه تفاوت را حس کنم.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>