بهترین نرم افزار مدیریت ابر 2020: CMP برای خدمات و مدیریت هزینه


هدف بهترین سیستم عامل های نرم افزار مدیریت ابر (CMP) نه تنها تسهیل مدیریت و مدیریت سرویس های ابری ، بلکه کاهش هزینه ها و هزینه های اضافی نیز می باشد.

بهترین نرم افزار مدیریت ابر

این امر خصوصاً از آنجاست که نرم افزار ابر با توانایی مدیریت و راه اندازی برنامه های کاربردی از طریق مدل SaaS یا تنظیم و مدیریت معماری ابر شما با بستر IaaS یا PaaS ، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک م componentلفه اساسی در هر فناوری اطلاعات تجاری است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>