[ad_1]

هدف بهترین سیستم عامل های نرم افزار مدیریت ابر (CMP) نه تنها تسهیل مدیریت و مدیریت سرویس های ابری ، بلکه کاهش هزینه ها و هزینه های اضافی نیز می باشد.

بهترین نرم افزار مدیریت ابر

این امر خصوصاً از آنجاست که نرم افزار ابر با توانایی مدیریت و راه اندازی برنامه های کاربردی از طریق مدل SaaS یا تنظیم و مدیریت معماری ابر شما با بستر IaaS یا PaaS ، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک م componentلفه اساسی در هر فناوری اطلاعات تجاری است.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر