بهترین نرم افزار طراحی پایگاه داده سال 2020: ساخت پایگاه داده SQL و NoSQL


بهترین نرم افزار طراحی پایگاه داده به شما امکان می دهد به آسانی و به آسانی پایگاه داده مورد نیاز خود را ایجاد کنید ، خواه می خواهید یک پایگاه داده رابطه ای یا غیر رابطه ای طراحی کنید. همچنین به شما امکان می دهد تا با اجرای پرس و جو به درستی آن را آزمایش کنید تا مطمئن شوید آنچه در اختیار دارید در صورت لزوم کار خواهد کرد.

بهترین نرم افزار طراحی پایگاه داده

هنگام ایجاد یک پایگاه داده ، شما نیاز به یک ایده روشن در مورد چگونگی ارتباط ارزش های خود دارید. ابزار نمودار امکان ویرایش بصری را فراهم می کند ، نه تنها برای طراحی پایگاه داده های جدید ، بلکه برای مهندسی معکوس پایگاه داده های وارد شده نیز امکان پذیر است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>