بهترین نرم افزار رمزگذاری سال 2020: ابزارها و خدمات رایگان ، پولی و تجاری


نرم افزار رمزگذاری در هنگام محافظت از پرونده ها و پوشه ها اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. تلاش برای هک کردن و نقض حریم خصوصی به این معنی است که دسترسی به شخصی ترین اطلاعات ذخیره شده در رایانه شما برای افراد غریبه آسان تر از همیشه شده است.

بهترین ابزارهای رمزگذاری

این برای تجارت بدتر است ، زیرا افشای سوابق حساس یا محرمانه می تواند منجر به خسارت مالی و همچنین جریمه های بزرگ شود.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>